Årsstämma 2019

Årsstämman hålls söndag 7 april i Viksbergsskolan.

Kallelse har gått ut via brev i början på denna vecka, under årsstämmor finns handlingar, välkomna!

Motioner och val på stämman 7 april.

Vi påminner om att motioner till stämman måste lämnas in senast sista februari, maila den/dem till styrelsen@viksater.se eller lägg i en brevlåda som tillhör någon i styrelsen så kommer de behandlas på stämman, glöm inte att skriva ditt namn på motionen.

Har du förslag på vilka som bör väljas in i styrelsen så når du valberedningen på: valberedningen@viksater.se

Årsstämma 2019

Välkomna alla medlemmar till årsstämma söndagen den 7 april kl. 15:00 i Viksbergskolans matsal!

Information och önskemål om motioner har lagts ut på Facebook och utskick i våra brevlådor men finns också nedan:

Den 7 april är det årsstämma för oss som bor i Viksäter, har du någon idé eller förslag på vad du vill att samfälligheten skall göra, förbättra eller hur den kan utvecklas så uppmanar vi dig att lämna in en motion till stämman så beslut kan tas.

Passa på att ta chansen att tycka till om det fantastiska område vi bor i, gör din röst hörd, vi i styrelsen hoppas på att få in många motioner från er.

Att lämna in en motion till stämman kan låta krångligt kanske men det är det inte, skriv bara ”Motion till årsstämman 2019” och ditt förslag på ett papper och lägg det i en brevlåda som tillhör någon i styrelsen eller maila till styrelsen@viksater.se så kommer det behandlas på stämman, glöm inte att skriva ditt namn på motionen.

Motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 28 februari för att kunna behandlas på stämman så kom igen Viksätersbor, ge oss i styrelsen massor att göra!

Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Linda Färggren (Ledamot i styrelsen), Gröngölingstigen 6, Tel: 073-524 54 04 eller Mail: linda.farggren@sodertalje.se

(Som alltid kan man ge sin kommentar på inlägg genom att klicka på rubriken.)

Nu är gångvägen klar!

Belysningen är igång, slitlagret på plats och avspärrningarna borta.

Slitlagret är ett budgetalternativ till asfalt, det består av bergkross fraktionen 0-16 mm. Slitlagret binder mycket fukt nu, både för att det är jungfruligt och påverkas av årstiden. Det är förstås packat med vält men kan påverkas av punktlaster och kommer på sikt bli hårt.

Kvar är övergångsställen vid våra två brevlådestationer, vi har en diskussion om var de bör ligga för att vara så säkra som möjligt och för att det skall vara enkelt att använda dem så man inte istället genar över Käggebodavägen på andra ställen.

(Som alltid kan man ge sin kommentar på inlägg genom att klicka på rubriken.)

Gångvägen klar inom kort.

Snart är den nya gångvägen klar, slutförandet ser ut så här:

V48 läggs ett slitlager på den och avspärrningarna tas bort.

V 48 – 49 kommer belysningen kopplas på samt 3 stolpar till anläggas mellan busskuren och Talltitestigen.

Det kommer också bli övergångsställen i samband med busstationerna vid träffpunkten och Hackspettstigen.

(Som alltid kan man ge sin kommentar på inlägg genom att klicka på rubriken.)

Gångvägen börjar byggas!

Äntligen är allt klart för den nya gångvägen mellan Hackspettstigen och Björktraststigen, den kommer påbörjas redan kommande vecka och bli klar i början av december. Den kommer ha belysning men kommer inte asfalteras i nuläget, i samband med bygget av den nya gångvägen kommer även gångstråket mellan Björktraststigen och Talltitestigen fixas till.

Det kommer också att anläggas övergångsställen vid busstationerna på Hackspettstigen och Björktraststigen samt Beckasinvägen.

I samband med byggandet så kommer hastigheten att sänkas till 30 km/h förbi arbetsplatsområdet och vi ber alla att respektera detta.

(Som alltid kan man ge sin kommentar på inlägg genom att klicka på rubriken.)

Hoppas vi ses på vår höstfixardag med korvgrillning på söndag 14/10 !

Välkomna till samfällighetens höstfixardag med korvgrillning söndagen den 14 oktober kl. 10:00 – 12:00!

Vi samlas i lekparken mellan Björktraststigen och Hackspettstigen kl. 10:00, vi kommer klippa grenar och sly vid våra vägar och brevlådestationer, plocka skräp och rensa i diken m.m. Ta gärna med de verktyg som behövs om ni har möjlighet.

Vi i styrelsen kommer såklart finnas på plats, har ni frågor, funderingar eller förslag på hur vår samfällighet kan förbättras så är ju denna dag ett bra tillfälle att ta upp dessa med oss.

Hoppas vi ses på söndag den 14 oktober, välkomna!

Eldningsveckor v 39-41

Höstens eldningsveckor pågår mellan 24/9 – 14/10, då är det tillåtet att elda torra kvistar, ris och liknande material på sin tomt. Den som eldar ska tänka på att undvika kraftig, ihållande rök så grannar besväras och det är inte tillåtet att elda om det kan uppstå brandrisk när det t ex. är torrt i marken eller mycket vind.

Om vädret tillåter kommer sommarvattnet vara på över eldningsveckorna, se mer info under sommarvatten här.

Att tänka på för att elda säkert

• Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
• Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
• Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat eller tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
• Se till att snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
• Ha alltid släckningsutrustning till hands.

Viksäters höstfixardag 2018

Välkomna till samfällighetens höstfixardag med korvgrillning söndagen den 14 oktober kl. 10:00 – 12:00!

Vi samlas i lekparken mellan Björktraststigen och Hackspettstigen kl. 10:00, vi kommer klippa grenar och sly vid våra vägar och brevlådestationer, plocka skräp och rensa i diken m.m. Ta gärna med de verktyg som behövs om ni har möjlighet.

Vi i styrelsen kommer såklart finnas på plats, har ni frågor, funderingar eller förslag på hur vår samfällighet kan förbättras så är ju denna dag ett bra tillfälle att ta upp dessa med oss.

Hoppas vi ses på söndag den 14 oktober, välkomna!

Gångväg och trafikmiljö

Här kommer lite information om vad som hänt efter stämman när det gäller gångvägen, farthinder och trafikmiljön i vår samfällighet.

Prioritet ett för styrelsen är att bygga gångväg en bit ifrån Käggebodavägen som skall gå från Hackspettstigen till Björktraststigen, styrelsen hade en preliminär offert för den på årsstämman i slutet på april men stämman beslöt att styrelsen skulle ta in fler offerter innan beslut skulle tas. Offerter har begärts från ett flertal entreprenörer, en del har inte svarat alls men vi har fått in några som vi jobbat med under sommaren så förhoppningsvis kan bygget av gångvägen börja i höst.

Helst skulle denna gångväg vara asfalterad och ha belysning men det kostar för mycket för samfälligheten i dagsläget så den kommer troligen till en början vara som gångvägen mellan Isbjörnsvägen och Hackspettstigen.

Det finns mycket som kan och bör förbättras i vårt område, t ex.

  • Sänkt hastighet och farthinder på Käggebodavägen
  • Säkra övergångsställen vid busshållsplatserna
  • En ny lekplats (gärna med utegym)
  • Farthinder på våra stickvägar
  • Säkrare brevlådestationer eftersom vi inte kan få våra brevlådor vid tomtgränsen

För att göra dessa saker behövs en hel del pengar och de har inte föreningen idag, dock äger föreningen ett antal tomter på Svalstigen samt Björktraststigen och genom att sälja ett par av dem så kommer medel finnas för att kunna genomföra dessa förbättringar.

Viktigt är att en eventuell försäljning av tomter beslutas av ordinarie eller en extra årsstämma så alla kommer ha sin möjlighet att tycka till om detta, det är alltså inte styrelsen som bestämmer att de skall säljas eller till vem de skall säljas.

När det finns mer information om gångvägen och tomter etc. kommer det läggas ut här på hemsidan såklart, har ni frågor, förslag eller funderingar så kontakta gärna styrelsen!

Sida 1 av 9

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén